Instelling

Het Christelijk Rationalisme: twee opvattingen, één betekenis

Het Christelijk Rationalisme associeert twee woorden die in tegenstrijd met elkaar lijken te zijn. Maar samen drukken ze nu juist de essentie van de filosofie uit: het gebruik van de rede als sleutel naar het pad dat leidt naar het ontwaken van spiritualiteit. Aan de ene kant leidt het woord RATIONALISME, dat verbonden is aan de rede en beredenering die niets anders zijn dan goed georiënteerde gedachten, tot het maken van de juiste keuzes in het dagelijks leven.

Aan de andere kant vormt het woord CHRISTELIJK in combinatie met het woord Rationalisme de aanvulling op de onthullende betekenis van de Filosofie: een gedragscode die spiritualistische beginselen en voorschriften van het christendom met elkaar verenigt als basis voor het moderne humanisme.

Voor een beter begrip van de diepere betekenis hiervan kunnen deze begrippen niet van elkaar worden losgekoppeld, omdat ze niet alleen een reeks rationele en morele handelingen bevatten, maar ook een gevoel van integratie en toegewijdheid aan de ethiek en bovenal aan de spirituele ontwikkeling.

Christelijk rationalist zijn staat dus voor het leiden van een eerlijk, voorzichtig, gematigd en rechtvaardig leven. Het is weten hoe je voor te bereiden op het huidige en toekomstige levens als een verlicht persoon die zich bewust is van diens eigen toestand en spirituele omstandigheden en niet als iemand die zich onttrekt aan diens individuele en collectieve verplichtingen.

Daarom moedigt de triade van versterking, verschaffing van inlichtingen en spiritualisatie binnen de christelijk- rationalistische filosofie aan tot heilzame acties. Naarmate de mens zich sterker maakt, leidt dit tot het opdoen van kennis en leidt de kennis weer tot spiritualisatie.

Hedendaagse spiritualistische filosofie

Het Christelijk Rationalisme stelt dat het Universum bestaat uit Kracht en Materie. De Kracht is het intelligente, immateriële, actieve en transformerende beginsel. Materie is het passieve en smeedbare element. In de christelijk-rationalistische filosofie wordt het intelligentiebeginsel ook vaak de Grote Focus of de Universele Intelligentie genoemd, waarvan mensen deeltjes zijn die in latente vorm dezelfde eigenschappen bezitten, maar die nog ontwikkeld en geperfectioneerd moeten worden gedurende de ontelbare levens die zij als (geïncarneerde) geesten op Aarde in staat van evolutie doorbrengen. Daarom wordt in (het boel) ‘Kracht en Materie’ het leven op een brede en constructieve wijze samengevat en uitgelegd. Het opdoen van kennis leidt tot vermindering van het aantal fouten waarin nog zoveel mensen vervallen.

Onder de vele uitdagingen waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd, kan morele verbetering als de grootste uitdaging worden beschouwd. De kwesties die zich bij de mens voordoen in hun gezins-, sociale en professionele leven, evenals hun begrip ten aanzien van de diversiteit aan gedachten, culturen, affectieve en filosofische keuzes vereisen solide kennis omtrent het bestaan als geheel.

Het bredere veld van de levensstudies waarin de christelijk-rationalistische filosofie, volgens haar eigen richtlijnen en methoden, haar visie omtrent spiritualiteit uiteenzet, laat de belangrijke wisselwerking hiervan met de wereld van de waarneembare feiten zien. Zodoende benadrukt het Christelijk Rationalisme op nauwkeurige wijze de relevantie van historische kennis, welke kennis de mensheid ertoe in staat stelt een blik op het verleden te werpen en hieruit de onwrikbare realiteit van de spirituele en materiële ontwikkeling van de mens in de loop van de millennia op te maken.

Gedurende de verschillende periodes van het evolutionaire traject van de mens heeft deze verschillende manieren gevonden om met de transcendente realiteit van de planeet om te gaan, variërend van het creëren van mythen en fantasieën tot het huidige wetenschappelijke paradigma. Binnen het pluralisme van deze historische tendensen springt het verband tussen spiritualiteit en materialiteit er echter uit omdat, zoals het Christelijk Rationalisme bevestigt, de wortel van alle existentiële feiten is gegrond in de werking van het intelligentiebeginsel over de materie.

Ken de geschiedenis van het Christelijk Rationalisme