Psychische Reiniging

Wat houdt psychische reiniging in?

Psychische reiniging bestaat uit uitstralingen, spirituele vibraties die een verbinding tot stand brengen tussen de mens en hoog ontwikkelde geesten, aangeduid als de Hogere Astrale Wereld, om de spirituele versterking van het individu te bevorderen, ten einde de dagelijkse worsteling van het leven het hoofd te kunnen bieden.

Gedachten zijn vibraties van de geest en daarom uitstralingen. Wanneer je aan een bepaalde plaats denkt, worden deze vibraties naar die plaats geleid. Hetzelfde gebeurt als je je gedachten tot iemand richt. Zodoende is het zich concentreren op de betekenis van woorden waaruit de uitstraling wordt samengesteld van extreem belang voor de verbinding met de geesten die tot de Hogere Astrale Wereld behoren.

Een psychische reiniging is derhalve een korte pauze in het dagelijks leven, die het individu helpt om zijn vitaliteit terug te winnen, waardoor het meer levensenergie krijgt om met zijn problemen om te kunnen gaan en zijn doelen te bereiken.

Wat is het doel van de psychische reiniging?

De mens staat constant onder druk, omdat het leven over het algemeen zeer competitief is. De dagelijkse impasses zuigen je levensenergie op. De interne frustraties, de geleden tegenslagen met allerlei soorten verliezen, de druk om plichten te vervullen en te moeten voldoen aan allerlei persoonlijke en collectieve verwachtingen, door dit alles raakt de geest van slag, hetgeen zich weerspiegelt in het fysieke lichaam.

Door deze vermoeidheid wordt de geest depressief, lijdt deze aan neerslachtigheid en andere emotionele kwalen, waardoor er ruimte ontstaat voor negativisme. Daarom moet deze levensenergie worden aangevuld. Maar hiertoe moet je breken met de laag van negatieve gedachten die worden gevormd in de fluïdische atmosfeer van de Aarde. En dit is exact het doel van de psychische reiniging.

Het reinigen van de omgeving door deze praktijk heeft tevens ten doel de onstoffelijke geesten die in de aardse fluïdische atmosfeer ronddwalen hieruit te verwijderen.

Zie de uitstralingen

Hoe wordt de psychische reiniging uitgevoerd?

Het Christelijk Rationalisme raadt mensen aan de psychische reiniging dagelijks in de praktijk te brengen, hetzij tijdens de openbare bijeenkomsten, hetzij thuis. Hiervoor moeten ze dagelijks om 7 uur 's morgens en om 8 uur 's avonds bij elkaar komen of anders rond die tijdsstippen, volgens een eigen routine. De psychische reiniging moet men dus niet zomaar in een willekeurige omgeving doen. Aangenomen wordt dat er thuis meer privacy is dan op straat of op het werk.

Wanneer de psychische reiniging samen wordt gedaan, doet één deelnemer de uitstralingen hardop en de anderen volgen hem of haar mentaal. Wanneer de persoon alleen is, kunnen de uitstralingen in stilte plaatsvinden, hardop of via de internetradio ‘A Razão’ (www.radioarazao.com.br). Degenen die niet in de gelegenheid zijn dit samen te doen, kunnen dit ook individueel doen, bij voorkeur op een geïsoleerde plek en op de genoemde tijden.

Zie de uitstralingen

Reflectie

Het is belangrijk dat de persoon vóór de uitstralingen een paar minuten reserveert voor zelfreflectie, dat deze de feiten die gedurende de dag hebben plaatsgevonden analyseert en ernaar streeft alles om zich heen los te laten ten einde een zo hoog mogelijk concentratieniveau te bereiken, dit ter vergemakkelijking van de verbinding met de hogere dimensies van de spirituele wereld.

Visit Christian Rationalist Houses worldwide