Centra

De hoofdvestiging

Casa-Chefe

De hoofdvestiging is het wereldwijde hoofdkwartier van het Christelijk Rationalisme, met een permanent hoofdkantoor te Rio de Janeiro - Brazilië. Daar zijn de spiritualistische en bestuurlijke activiteiten gecentraliseerd om begeleiding en richting te geven aan de werkzaamheden van de overige christelijk-rationalistische centra.

Zie meer informatie over de hoofdvestiging

Nevenvestigingen en Opstartende centra

Naast de hoofdvestiging kennen christelijk-rationalistische centra nog twee categorieën: de Opstartende centra en de nevenvestigingen van het Christelijk Rationalisme.

De nevenvestigingen zijn centra die zijn uitgegroeid of verheven tot deze categorie en spiritualistische bijeenkomsten met mediamieke manifestaties houden, volgens de discipline die specifiek is vastgelegd in het Praktijkboek van het Christelijk Rationalisme - de laatste editie hiervan.

Opstartende centra zijn beginnende Centra van het Christelijk Rationalisme. Naast psychische reiniging beperken de spiritualistische bezigheden zich hier tot het tijdens openbare bijeenkomsten lezen en toelichten van de werken waarop het Christelijk Rationalisme is gebaseerd. Tevens wordt hier gebruikgemaakt van geschriften uit opnames van mediums die mediamieke boodschappen doorgeven tijdens openbare bijeenkomsten van de hoofdvestiging. Dit met het doel om naar aanleiding van deze manifestaties christelijk-rationalistische beginselen te verkondigen.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat alle Centra onderhevig zijn aan de hoofdvestiging en volgens dezelfde werkwijze functioneren.

Hoe begin je een christelijk-rationalistisch centrum?

Om te beginnen met een christelijk-rationalistische kern is het noodzakelijk dat een vertegenwoordiger van de groep bij de president van het Christelijk Rationalisme een verzoek indient om, tijdens de tussen hen overeengekomen dagen en tijden, bijeen te mogen komen, zodat de kern de psychische reiniging uitvoert en de gezamenlijke studie bevordert van de laatste edities van de boeken getiteld het Christelijk Rationalisme, Het onsterflijke leven en het Praktijkboek van het Christelijk Rationalisme, die zijn uitgegeven door de hoofdvestiging.

Wordt een Opstartende centrum