Publicaties

Christian Rationalism Book

Dit boek is van essentieel belang, omdat het de christelijk-rationalistische filosofie zelf bevat. Hierin wordt de lezers op een beknopte en eenvoudige wijze uitleg verschaft omtrent de betekenis van het aardse leven, bezien vanuit een spiritueel oogpunt en worden de beginselen hiervan uiteengezet, die helpen een zo breed en constructief mogelijke coherente levensopvatting te vormen.

Bezoek de Boekhandel van het Christelijk Rationalisme
Incorporeal Life Book

Dit werk is eveneens van essentieel belang, omdat het de kennis van de christelijk-rationalistische filosofie vergroot. Dit boek gaat over fascinerende en al even controversiële thema's zoals het leven buiten de fysieke materie, een verzameling van studies en overpeinzingen van filosofen en onderzoekers vanaf de allereerste beschavingen. De illustraties hierin zijn bedoeld ter onderbouwing van de spiritualistische waarheid die het Christelijk Rationalisme verdedigt, verspreidt en in de praktijk brengt.

Bezoek de Boekhandel van het Christelijk RationalismeBoekhandel van het Christelijk Rationalisme

Lezen, studeren en beredeneren zijn belangrijke factoren voor het bereiken van zelfkennis, vrijheid van handelen en de daaruit voortvloeiende spirituele groei. Diegenen die de christelijk - rationalistische filosofie willen leren kennen en zich hierin willen verdiepen, treffen hier een grote verzameling boeken aan, die via onderstaande link kunnen worden aangeschaft.

Bezoek de boekhandel van het Christelijk Rationalisme