Persoonlijk advies

Wat is persoonlijk advies?

Dit advies bestaat uit het ontvangen van mensen die op zoek zijn naar de christelijk - rationalistische centra om nadere informatie te verkrijgen omtrent de desbetreffende filosofie of om hun problemen, angsten en existentiële dilemma’s naar buiten te brengen, zodat ze begeleiding en/of adviezen kunnen krijgen. Het advies biedt veel steun, omdat de persoon gemotiveerd wordt om na te denken over perspectieven die hij misschien nog niet eerder in ogenschouw heeft genomen.

Het gesprek vindt plaats vanuit een aangenaam en respectvol gedachtenwisseling. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke gesprekken beschikken over brede spiritualistische kennis en levenservaring, waardoor ze duidelijke en veilige richtlijnen kunnen geven aan geïnteresseerden. De informatie die aan hen wordt overgebracht, geeft inzicht in de aard van de problemen waarmee ze te kampen hebben. Bovendien vergemakkelijkt de rust van de omgeving het proces van psychische herstel, die nodig is om hun problemen te overwinnen.

Maak kennis met de Openbare Bijeenkomsten

Wat is het doel van het Persoonlijk Advies?

Zowel de dialogen die tot stand worden gebracht bij het persoonlijk advies, als de kennis die wordt verzameld tijdens de openbare bijeenkomsten die gehouden worden in de christelijk - rationalistische centra, laten zien dat de uitdagingen die zich voordoen in het leven van de mens, door hen moeten worden gezien als mogelijkheden tot vooruitgang op spiritueel niveau.

Zodoende is het hoofddoel van de Persoonlijke gesprekken de persoon te laten inzien dat het mogelijk is uit situaties van psychische onbalans te ontsnappen, zoals bij depressies en verslavingen. Dit kan men doen door op een rationele manier gebruik te maken van de spiritualistische beginselen die door het Christelijk Rationalisme en de bijbehorende discipline worden verdedigd en deze in de praktijk te brengen, waardoor de ziel wordt versterkt.

Maak kennis met de christelijk - rationalistische begrippen

Ga opzoek naar Persoonlijk Advies

Om persoonlijk advies te krijgen, is het raadzaam eerst minstens drie opeenvolgende openbare bijeenkomsten bij te wonen in een christelijk - rationalistisch centrum, waardoor het resultaat van de adviezen effectief, veilig en duurzaam is. Neem contact met ons op en vraag om informatie over de dagen en tijdstippen waarop persoonlijke adviezen plaatsvinden in het dichtstbijzijnde centrum.

Bezoek onze Centra!