Begrippen

Opvallende begrippen op deze pagina

Een gedachte is een vibratie van de geest, de manifestatie van intelligentie, spirituele kracht. Zodra het belang hiervan wordt erkend als een krachtige aantrekkingskracht, zowel voor het goede als voor het kwade, kan de mens zijn leven leiden door de verworven kennis in praktijk te brengen. Hiertoe moet men als gedragsregels die christelijk - rationalistische beginselen opvolgen die het beste bij de desbetreffende situaties passen, opdat men de juiste geestelijke hulp krijgt en succes boekt bij zijn of haar inspanningen.

Zie de synthese van de christelijk-rationalistische beginselen

Evolutie van de Geest

Het leven pulseert levendig en manifesteert zich in alle aspecten en overal op de planeet Aarde. Planten en dieren zijn bijvoorbeeld manifestaties van deze vibratie die niet statisch is. Integendeel zelfs, deze is constant in beweging en evolueert naar steeds complexere vormen. Er verschijnen constant nieuwe soorten, zoals de wetenschap reeds heeft aangetoond. En de mens is een vrucht van deze evolutie. Dit kader is een weerspiegeling van de ontwikkeling van de Universele Intelligentie - die alles bezielt, vormgeeft en verplaatst. Deze spirituele visie op de evolutie vormt de basis van het Christelijk Rationalisme. Het is vanuit deze integrale zienswijze dat men de betekenis en het doel kan begrijpen van alles wat met het leven te maken heeft.

Ga door met lezen

Evolutiewetten

De evolutiewetten zijn natuurlijk en onveranderlijk. Natuurlijk omdat ze voortkomen uit een logische volgorde in het evolutieproces. Onveranderlijk omdat ze absoluut zijn, oftewel vrij van enige vorm van afhankelijkheid of onderwerping. Aan deze wetten zijn alles en iedereen onderworpen, zonder enige uitzondering. Ze beoordelen en begeleiden de ontwikkeling van elke geest op correcte en eerlijke wijze.

Ga door met lezen