Beginselen

Aanbeveling

Het Christelijk Rationalisme geeft aan dat de mens zijn gedachten moet laten vibreren in harmonie met de stromen van goede wil en vooruitgang. Op deze manier is het logisch en verstandig om je leven te laten leiden door waardevolle vereisten.

Hieronder volgen enkele aanbevelingen van het Christelijk Rationalisme, die zijn gebaseerd op de beginselen en discipline hiervan en die een bijdrage leveren tot een volledig leven van de mens:

 1. Versterk de wil door het goede in de praktijk te brengen;

 2. Identificeer slechte gedachten en stoot deze af, door op een goede manier gebruik te maken van de vrije wil;

 3. Ontwikkel hogere gedachten ten gunste van je naasten;

 4. Wens anderen niets wat je zelf ook niet wilt;

 5. Biedt hulp aan diegenen die het nodig hebben wanneer de middelen en de gelegenheid dit toelaten, maar draag niet bij aan de instandhouding van ledigheid en slechte gewoontes van wie dan ook;

 6. Respecteer de gezichtspunten van anderen, met name wanneer deze oprecht zijn;

 7. Verbindt je gedachten niet aan kwaadwillende, ongewenste en psychisch onevenwichtige figuren;

 8. Verzet je tegen kwaadsprekerij;

 9. Elimineer verhitte discussies uit je vaste gewoontes;

 10. Houdt de geestelijke en lichamelijke hygiëne in goede conditie;

 11. Zet wilskracht in tegen irritatie;

 12. Maintain emotional balance while analyzing facts, to avoid affecting the necessary serenity;

 13. Neem als disciplinaire norm de gezonde gewoonte aan alleen beslissingen te nemen die geïnspireerd worden door het vaste voornemen goed te doen en handel hiertoe op weloverwogen wijze, met gematigdheid, rechtvaardigheid, sereniteit en waardigheid;

 14. Wees respectvol in taal en houdingen;

 15. Verwaarloos beleefdheid en punctualiteit niet, omdat ze een weerspiegeling zijn van een goede opvoeding;

 16. Bevorder een lang leven op alle mogelijke manieren, het beginsel in aanmerking nemende dat de gezondheid van het lichaam afhankelijk is van een goede staat van zijn van de ziel;

 17. Werk constant aan een goed humeur, waardoor de organische cellen heilzame invloeden ontvangen;

 18. Wees terughoudend bij het praten, zich kleden, werken, slapen, voeden en recreëren;

 19. Wees volledig toegewijd aan de veiligheid en stabiliteit van thuis;

 20. Werk maximaal aan het broederlijke gevoel van vriendschap met goede mensen, met het doel de harmonische stroom van de planeet te intensiveren, ten algemenen nutte.

Bestudeer Christelijk Rationalisme

Lezen, studeren en redeneren zijn belangrijke factoren voor het overwinnen van zelfkennis, vrijheid van handelen en consequente spirituele groei. Mensen die de christelijke Rationalistische filosofie willen kennen en die zich verder willen verdiepen in haar leringen, zullen een brede verzameling boeken vinden die kunnen worden verkregen via de link hieronder.

Bezoek de boekhandel van het Christelijk Rationalisme