Evolutiewetten

Invoering

Het is belangrijk om de drie evolutiewetten te kennen die de meeste invloed hebben op de spirituele ontwikkeling van de mens, om ze te begrijpen en om er op een goede manier gebruik van te maken. Overtreding van deze wetten betekent vertraging van het evolutionaire pad. Door deze relevante evolutiewetten te begrijpen, maakt de mens beter gebruik van het huidige bestaan en evolueert hij veel sneller.

Begrijp het ontwikkelingsproces van de geest

De reïncarnatiewet

De mens is in deze wereld verschenen als resultaat van constructieve actie van het Intelligentiebeginsel in de verschillende domeinen van de natuur. Deze evolutionaire mars gaat door zonder enige onderbreking of verandering. Het deeltje van dit Intelligentiebeginsel, de geest, heeft bij de aanvang van diens ontwikkelingsproces in het menselijk lichaam de vrije wil ter beschikking gekregen om zichzelf te leiden onder zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn einddoel is de perfectie van de Universele Intelligentie te bereiken. Voor het opdoen van de evolutionaire ervaringen die worden aangeboden door de leerschool-planeet Aarde, moet de geest net zo vaak incarneren als nodig is om al die situaties mee te maken, die zijn vervolmaking zullen bevorderen.

Zodoende is reïncarnatie een term die wordt gehanteerd voor de opeenvolging van levens of een veelheid aan fysieke levens van een bewuste persoonlijkheid (de geest), een essentiële voorwaarde voor diens vooruitgang. Daarom dient de mens op een veilige manier leiding te geven aan zijn eigen leven, ten einde zijn ontwikkelingsproces te verkorten, altijd met de aandacht gericht op de verbetering van zijn eigen persoonlijkheid.

Daarom verklaart het reïncarnatieproces waarom mensen zo veel van elkaar verschillen, zoals de leden van een en hetzelfde gezin, en waarom ze onder zulke uiteenlopende omstandigheden leven, oftewel: waarom zijn sommigen rijker, leven anderen op straat, beschikken sommigen over buitengewone capaciteiten en ontwikkelen anderen zich juist weer langzamer, enz.? De voorwaarden die zijn vastgesteld in de astrale wereld en die de incarnatie van de geest op het fysieke vlak conditioneren, zijn geschikt voor diens mate van ontwikkeling en hierbij is rekening gehouden met de eigenschappen en vermogens die nog onvoldoende ontwikkeld zijn, evenals met de goede en foute handelingen uit vorige levens door het gebruik van de vrije wil.

Reïncarnaties bieden de geest met name de mogelijkheid om zijn eigenschappen te perfectioneren en zijn gebreken te corrigeren. Niets is rechtvaardiger dan het boeten voor de slechte daden die tijdens het fysieke leven zijn verricht. Het is goed om in gedachte te houden dat de tegenslagen die een individu ondergaat geen straffen zijn maar leerprocessen voor de geest, die hij tijdens zijn vele incarnaties in zijn ontwikkelingsbagage heeft opgestapeld.

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg stelt dat er zonder oorzaak geen gevolg is. Er gebeurt niets dat niet het gevolg is van iets dat eerder is gebeurd. Daarom bestaat er ook geen toeval; alles binnen de wet van oorzaak en gevolg kent een verklaring, een reden waarom. Excuses aandragen of om vergiffenis vragen voor gemaakte fouten vernietigt deze evolutiewet niet.

Mensen moeten de kracht van het denken leren kennen, de kracht van de wil, de psychische aantrekkingskracht die kan worden uitgeoefend voor zowel het goede als het kwade, afhankelijk van de aard van de gedachten.

Zich ervan bewust zijn dat gedachten en acties consequenties hebben (een weerspiegeling van de vrije wil zijn), begint de mens hier behoedzaam mee om te gaan en met de nodige wijsheid te gebruiken. Alles wat we denken en doen zal worden vastgelegd in het oneindige veld van de fluïdische materie waarvan het heelal is voorzien, om vervolgens te worden geanalyseerd in de stagewereld wanneer de geest het fysieke lichaam verlaat voor doeleinden die verband houden met de evolutionaire vervolmaking.

De evolutionaire wet van oorzaak en gevolg heeft geen strafkarakter, zoals minder goed geïnformeerde mensen zouden kunnen denken, maar is eerder van educatieve aard, opdat mensen hun fouten zullen herkennen en zullen zoeken naar de kortste weg om deze te vermijden. Derhalve kunnen ze zich niet beklagen over hun tekortkomingen, noch godheden bedanken voor hun succes, want men oogst wat men zaait.

De wet van aantrekkingskracht

De wet van aantrekkingskracht is meer dan ooit verbonden met de gedachtenkracht en betreedt ook het gebied van affiniteiten. Derhalve is het zo dat de mens, wanneer deze het belang van het denken, zowel voor wat het goede als het kwade betreft, als een krachtige aantrekkingskracht erkent, dit in zijn voordeel en dat van degenen met wie hij samenleeft, op een zodanige wijze dient te leiden, dat hij de verworven spirituele kennis in de praktijk brengt.sing in all directions. This way, they become known upon being issued. These vibrations connect to negative or positive currents that involve the whole planet Earth, depending on their quality.

Gedachten zijn trillingsgolven die zich aanpassen naar gelang de affiniteit, waarbij deze stromen vormen die elkaar in alle richtingen kruisen. Zodoende worden ze bekend wanneer ze uitgezonden worden. Afhankelijk van de kwaliteit van deze vibraties, verbinden ze zich met de negatieve of positieve stromingen die de hele planeet omringen.

Daarom zal de persoon die kwade gedachten heeft, deze gedachten door de wet van de aantrekkingskracht niet alleen uitzenden, maar ook ontvangen en wel, al dan niet ongewild, met dezelfde intensiteit, waardoor deze zal lijden aan de gevolgen van de desbetreffende kwade gedachten. Waardevolle en moedige gedachten van vastberadenheid en besluitvaardigheid trekken gedachten aan met hetzelfde trillingsniveau en creëren een omgeving van vertrouwen, die in staat is tot succes te leiden, aldus de christelijk - rationalistische filosofie.

Bestudeer Christelijk Rationalisme

Lezen, studeren en redeneren zijn belangrijke factoren voor het overwinnen van zelfkennis, vrijheid van handelen en consequente spirituele groei. Mensen die de christelijke Rationalistische filosofie willen kennen en die zich verder willen verdiepen in haar leringen, zullen een brede verzameling boeken vinden die kunnen worden verkregen via de link hieronder.

Bezoek de boekhandel van het Christelijk Rationalisme